Skip to main content

Samen iets moois ontwikkelen

En toen bleken er meer ouders te zijn met deze wens

Regie over de woonvorm

Gewoon bij Duurstede is een ouderinitiatief dat voortvloeit uit de wens van een aantal ouders om voor hun  zorgafhankelijke kind een eigen beschermde woonvorm te creëren. We willen een brede woonvorm opzetten waarbij het welzijn van de bewoners centraal staat. Om die eigen regie te kunnen vormgeven wordt gebruik gemaakt van een PGB. Een PGB zal nooit voldoende zijn om voor 1 individu de vereiste 24-uurszorg of bereikbaarheid te regelen die onderdeel is van de beschermde woonvorm. Er is een groep bewoners nodig om via bundeling van PGB’s zorg van voldoende kwaliteit en omvang te kunnen inkopen. Dat gaat bij onze samenwerkingspartners via de door de ouders opgerichte stichting.

Het "BIG PLAN" is kijken naar wat jij nodig hebt om gelukkig te leven.

Gewoon bij Duurstede heeft geen woonvorm waar jij maar in moet passen, we willen de woon- en zorgvraag samen afstemmen om zo een optimale leefomgeving te bieden.

Jouw wensen geven aan wat jij belangrijk vindt in het leven. Bijvoorbeeld over wonen, werken of vrije tijd. Om te onderzoeken of wonen bij Gewoon bij Duurstede iets voor je is, willen we jouw wensen en talenten leren kennen. Om hier achter te komen maken we samen een "BIG Plan", zo leer je elkaar ook beter kennen. Samen kijken we naar de dingen die jij nodig hebt en waar jij gelukkig van wordt, hoe je in contact kan staan met jouw omgeving en hoe je kan groeien als mens.

Bijeenkomst één

Jouw persoonlijke BIG PLAN

Het maken van een BIG PLAN doen we in een bijeenkomst van een dag waarop mensen met een beperking hun persoonlijke toekomstplan maken. Dat doen ze samen met mensen die hen goed kennen: familieleden, vrienden, begeleiders. De vraag ‘Hoe wil je dat jouw leven eruitziet?’ staat centraal. 

Bijeenkomst twee

Het gezamenlijke BIG PLAN wonen

Om zoveel mogelijk persoonlijke wensen te kunnen uitvoeren maken we ook een BIG PLAN voor het wonen en leven in een groep. Samen maken we een lijst met zaken die we als groep van bewoners, familie en begeleiders graag willen realiseren in de woonvorm.