Skip to main content

Wonen op de manier die bij jou past

Kleinschalig wooninitiatief "Gewoon bij Duurstede"

Het doel van woonvoorziening "Gewoon bij Duurstede" is het bieden van huisvesting, zorg en op ontwikkeling gerichte begeleiding aan de mensen met een zorgbehoefte. Bewoners worden betrokken bij het dagelijks leven in de groep en de woonomgeving.

Waarom Gewoon bij Duurstede bestaat

Ook als je een beperking hebt, heb je recht op een volwaardige plek in de samenleving.
Sichting Gewoon bij Duustede zet zich in voor passende woonruimte voor mensen met een beperking.

Woonvormen

Beschermd wonen

Jouw eigen plekje, waar je rust vindt en waar je je prettig en veilig voelt. Soms gaat dat het beste in een beschermde omgeving. Op een beschermde woonlocatie zijn speciaal opgeleide medewerkers aanwezig voor zorg, hulp en begeleiding. Je kunt altijd bij hen terecht.

Begeleid wonen

Je wilt graag zelfstandig wonen: zo veel mogelijk zelf doen en voor jezelf zorgen. Natuurlijk met de ondersteuning die je daarbij nodig hebt. Misschien is begeleid wonen bij Gewoon bij Duurstede iets voor jou. In een eigen woning of appartement of samen met anderen.

En misschien wel doorgroeien naar....

Als je er klaar voor bent, kun je een volgende stap zetten: een eigen woning met ambulante begeleiding. Dat betekent dat je zelfstandig gaat wonen en dat er regelmatig een begeleider bij je langskomt om te vragen hoe het gaat en of je hulp nodig hebt.

Je doet dan dus bijna alles zelf, maar je staat er niet alleen voor.

Ontmoet deze aspirant gewoners